Draamastuudio lavakava “Süü”

Draamastuudio lavakava “Süü”

Elu vormib inimest sõlmede ja katkestuste läbi, läbi vastutuse ja süü. Seda tekstuuri, nagu puidusüüd – lõigatud puidu alasti aastaringi – võikski nimetada isikuks; inimese süü on teda moodustav “materjal”. Tihti kipume aga seda moodustavat ja ühendavat osa alla ja eemale suruma, kuna sealt ei puudu valu ja häbi. Ent vaid neid sõlmi ja katkestusi tunnistades, neid omaks võttes, võime jõuda rõõmsa andestuseni iseendale ja teistele. Elusama eluni. Lavakava “Süü.” püüab seda teemat avada läbi eesti kirjanduse tüvi- ja okstekstide: Alliksaar, Laaban, Andres ja Kristiina Ehin, Runnel jt.

18. juuni kl 19.18

Sissepääs on prii

Facebook Comments