Hauka Rock

Hauka Rock 2017 toimub 17. -22. juulil 2017 Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses Võrumaal.

Sind huvitab muusika
Soovid arendada oma pillimänguoskust
Sind huvitab bänditegemine
Tahad osa saada huvitavatest inspiratsioonipäevadest

Juhendajateks proffessionaalsed pillimehed
Toimuvad individuaalsed pilliõpped
Võimalus osaleda bändides ja esineda
Veeda suvi lahedate muusikasõpradega

Toetajad Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kultuurkapital, Haridus- ja teadusministeerium.

Tegevust viiakse ellu riigieelarvelistest vahenditest Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkursi kaudu.

Registreerimine

 

Registreerimine on lõppenud

Meelespea

Juhendajad

Kava