Draamastuudio lavakava “Süü”

Draamastuudio lavakava “Süü”

Elu vormib inimest sõlmede ja katkestuste läbi, läbi vastutuse ja süü. Seda tekstuuri, nagu puidusüüd – lõigatud puidu alasti aastaringi – võikski nimetada isikuks; inimese süü on teda moodustav “materjal”. Tihti kipume aga seda moodustavat ja ühendavat osa alla ja eemale suruma, kuna sealt ei puudu valu ja häbi. Ent vaid neid sõlmi ja katkestusi tunnistades, neid omaks võttes, võime jõuda rõõmsa andestuseni iseendale ja teistele. Elusama eluni. Lavakava “Süü.” püüab seda teemat avada läbi eesti kirjanduse tüvi- ja okstekstide: Alliksaar, Laaban, Andres ja Kristiina Ehin, Runnel jt.

18. juuni kl 19.18

Sissepääs on prii

ÕU!SAAL Trummiringi hooaja lõpetamine

Aeg on maitsta lõppeva tööhooaja vilju. Ka trummiring paotab oma Õusaali ukse, et üheskoos kokku võtta, plaane teha, läbi rütmika ajaloo rännata ja hääd filmi vaadata. Üheksandal juunil kell kaksteist:kaksteist on AntslaKSKsse oodatud kõik lapsevanemad, sugulased, huvilised, naabrid ja kontvõõrad. Pakume vett ja leiba ning ülemääraseid detsibelle.

Sissepääs vaid üleannetustega!

PS: Trummiringi osalised alustavad proovi kl 10.00.

Millist huviringi tahad sina, täiskasvanu?