Hauka Rock tuleb taas!

28. juuni – 3.juuli 2020
Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses Võrumaal

Sind huvitab muusika
Soovid arendada oma pillimänguoskust
Sind huvitab bänditegemine
Tahad osa saada huvitavatest inspiratsioonipäevadest

Juhendajateks professionaalsed pillimehed
Toimuvad individuaalsed pilliõpped
Võimalus osaleda bändides ja esineda
Veeda suvi lahedate muusikasõpradega

Registreeri siin!

Osalustasu 125.-
Antsla valla 7-19 a noored saavad taotleda Antsla vallalt laagritoetust 100 euro ulatuses. Info taotlemise protsessist saadetakse meilile.

NB! Arveid hakatakse väljastama juunist.

Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus korraldab 2020. aastal arvult juba üheteistkümnendat pillimängu õppepäevi ja muusikaüritust “Hauka Rock”, mis on suunatud Võrumaa ja Lõuna-Eesti kuni 23 aastastele muusikahuvilistele noortele. Nõutav on pillimängu oskus vähemalt algtasemel. Pillimängu õpe toimub meistritubade formaadis, kus professionaalsed muusikud annavad kuue päeva jooksul edasi oma osakusi, teadmisi ja bänditöö kogemusi. Juhendajad õpetavad bändis musitseerimise põhimõtteid, aitavad valida repertuaari, õpetavad pillimängu, improvisatsiooni, muusikateooriat ja rütmikat. Antsla Kultuurikeskuse ruumidesse sisutatakse õppepäevade ajaks neli harjutusruumi ja neli muusikaklassi, kus noored saavad harjutada pille ja kasutada helitehnikavahendeid. Toimub individuaalne õpe ja bändiõpe, kus noored jagatakse erineva taseme ja instrumentide järgi kollektiividesse, et nädala jooksul lihvida oma laulu- ja pillioskust ning kohapeal omandatud kavaga astuda üles Hauka Rocki avalikul lõppkontserdil Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses.
Õpetajate tuumikuks on sel aastal muusikud ja pilliõpetajad Karl Laanekask – kitarr, bändžo (Genialistid, Bobillaz jt) Ilja Sharapov – löökpilid (Super Hot Cosmos Blues Band), Signe Hansen laul, klahvpillid; Indrek Mällo basskitarr, Vilho Meier kitarr (Supernova, Loss Paranoias, Birgit Varjuni bänd jt).
Varasemate aastatel kogutud tagasiside põhjal saab öelda, et antud õppevorm on noorte jaoks väga inspireeriv ja edendanud oluliselt õpitava instrumendi valdamist ning avaldunud on pillikasutuse uued võimalused. Oluliseks on peetud koos musitseerimise võimalust, mida just Võrumaa hõreda asustuse ja sarnaste huvidega inimeste hajususe tõttu on igapäevaselt väga keeruline organiseerida. Hauka Rock ongi ainus võimalus kuidas pop- või rockbändi teha soovivad inimesed üksteist üles leiavad, sidemeid loovad ning tulevikus Võrumaa muusikailma rikastavad.