Kaasa võtta:

 • isikut tõendav dokument
 • alla 18. aastastel  LAPSEVANEMA LUBA
 • võimaluse korral oma pill (kohapeal olemas helitehnika, trummid ja mõningad instrumendid)
 • magamiskott
 • isiklikud hügieenivahendid
 • isiklikud ravimid
 • matkamiseks vajalikud riided ja jalanõud
 • ujumisasjad
 • 1 väike ja 1 suur käterätt
 • midagi ajaviiteks (laulik, mängud, vms)
 • taskuraha
 • hea tuju ja soov ennast arendada

Kodukord:

 • osalejad on kohustatud täitma kodukorda, päevakava ja personali korraldusi
 • alkoholi, tubakatoodete, mõnuainete kaasa toomine, omamine ja tarbimine on keelatud
 • tulekahju ja muude ohtlike olukordade tekkimisel informeeri koheselt personali

OLE SÕBRALIK JA ABIVALMIS!