Antsla Vallavalitusse korraldus 06. november 2019 nr 2-3/691

 1. Kehtestada Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse poolt osutatavate teenuste hinnad:
  1.1. huviringid, tegevusega kuni 5 korda kuus kuutasu 6 eurot;
  1.2. huviringid, tegevusega üle 5 korra kuus kuutasu 10 eurot;
  1.3. eakate huviringid kuutasu 2 eurot;
  1.4. vanaduspensionärile huviringis osalemine kuutasu 2 eurot;
  1.5. mitmes ringis osalemisel tasutakse suurema kuumaksega ringi eest;
  1.6. lapsele vanuses kuni 19 aastat on huviringis osalemine tasuta;
  1.7. lühiajalistele või ühekordsetele kursustele ja koolitustele kehtib kokkuleppeline hind.