Huviringide kuutasud

Huviringide kuutasud  Antsla Vallavalitsuse korralduse 31. oktoober 2018 nr 2-3/507 alusel.

Täiskasvanute spordiringid (juhendaja olemasolul) 1 kord nädalas – 5 eurot

2 või enam korda nädalas – kuutasu10 eurot

Täiskasvanute huviringid (vokaalansamblid,

näitering, rahvatants, jne.)

nädalas 1 tund – kuutasu 3 eurot;

nädalas 2 tundi – kuutasu 6 eurot;

 

Eakate ring (laul, tants, kapell, koor)

(ringitasu suurus ei sõltu ringides osalemise arvust)

kuutasu 2 eurot
Kudumine telgedel kuutasu 5 eurot
Individuaaltunnid lastele

(laulustuudios, trummiring jne)

tunnitasu 2 eurot tund

NB! Käesoleval õppeaastal (okt-juuni)toimub ringide osalustasude arvestamine poole aasta kaupa. Arve väljastatakse vastavalt Antsla Vallavalitsuse poolt kehtestatud hinnakirjale (avalduse tagaküljel) esimese poolaasta kogusummale. Arvet saab tasuda ülekandega või sularahas Antsla Vallavalitsuse kassasse. Arvet võib tasuda ka kokkuleppel Antsla Vallavalitsuse raamatupidamisega osade kaupa. Ringides mitteosalemine ei anna õigust ettemakstud oslaustasu tagasi nõudmiseks. Ringist loobumine poole aastase perioodi vältel toimub eelneva kirjaliku avalduse alusel Antsla KSK juhatajale.

NB! Ringist loobumisel informeerida ringijuhti või saata vastavasisuline teade Antsla KSK-le kultuur(at)antsla.ee, tel 53011190. Ringinimekirjad paneb kokku ja edastab Antsla Vallavalitsusele arvete väljastamiseks Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus.