Kalapüügivõistlus

Võistlusjuhend lehe allosas!

Kombineeritud kogu pere võistlus mälumängust ja talvisest kalapüügist
„Konksuga küsimus“
Korraldaja: Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus

Võistlusjuhend

Toimumise aeg:     3.märts 2018
Koht:             Uhtjärv/Nõiariik
Võistluse kirjeldus:     Kombineeritud võistlus talvisest kalapüügist ja mälumängust

Kogunemiskoht:     Nõiariik

Osalustasu: 5,- võistkond

Ajakava:

10.00-10.15         Võistlejate ja võistkondade registreerimine Nõiariigis
10.15-10.45          Mälumäng, võistlejate liikumine võistluspaika
10.45-.12.45        Võistluspüük
12.59            Lõpeb kalade kaalumine
13.00            parimate autasustamine, lõpetamine, võimalus kasutada soome sauna, süüa suppi, teed ja saiakesi.

Võistlus toimub võistkondlikus arvestuses.

Tingimused:

* Püüda võib korraga vaid ühe talipüügivahendiga. Valikus on:

a. Taliõng, mis koosneb ridvast, rullist (hasplist), tamiilist, noogutist ja ühest kirptirgust. Kirptirgu pikkus ilma konksuta tohib olla kuni 15 mm. Konks peab olema üheharuline ja jäigalt kinnitatud kirptirgu korpuse külge.

b. Taliõng (sikuti), mis koosneb ridvast, rullist (hasplist), tamiilist ja tirgust ehk talipüügiks mõeldud landist.

c. Taliõng, mis koosneb ridvast, rullist (hasplist), tamiilist, ujukist, raskusest ja üheharulisest konksust.

Muud esemed tamiilil on keelatud.

* Võistlejal võib olla piiramatu arv tagavaraõngi, nende vahetamine võistluse ajal on lubatud.

* Püütud kalad peab peale konksust vabastamist asetama KOHESELT kohtunike poolt antud kotti. Saagi hoidmine jääl ja lumel on keelatud!

* Lubatud on traditsiooniliste naturaalsete söötade kasutamine (ussid, vastsed, tõugud, tainas). Elusad või surnud kalad ja nende osade kasutamine on keelatud. Lubatud on püügiaukude sissesöötmine.

* Signaalid:

a. Peale esimest signaali võib alustada puurimist ning püüki. Mootoriga puuri kasutamine on keelatud.

c. Teine signaal tähistab püügiaja lõppu ning selle kõlades tuleb püük koheselt lõpetada. Kaalumisele lähevad kalad, mis jõuavad kohtunike määratud kohta hiljemalt kella 12.45-ks.

* Püügiks võib korraga kasutada kahte auku, mis peavad olema tähistatud võistleja isikliku esemega (nt lipp, jääpuur jne). Tähistamata auku võivad hõivata ka teised võistlejad.

* Võistlejate vaheline kaugus jääl peab olema vähemalt 5 meetrit.

* Kalaliikidest osalevad arvestuses: ahven, särg, nurg, latikas, kiisk, viidikas.

* Arvestades ilma- ja jääolusid on korraldajatel õigus muuta võistluse läbiviimise korda.

* Kõik võistlejad on jääl omal vastutusel.

* Kalastamisel lähtutakse kalapüüki reguleerivatest õigusaktidest.

* Võistlejatel peab olema tasutud harrastuspüügiõiguse eest.

* Kaasvõistlejate tahtlik segamine on keelatud. Võistlejate vaheline suhtlus peab olema sõbralik ning üksteise kalapüügiruumi austav.

* Kui keegi näeb võistluse ajal mõne võistleja poolt võistlustingimuste rikkumist, tuleb sellest koheselt teavitada kohtunikke.

* Võistleja tulemused tühistatakse ja võistleja diskvalifitseeritakse kui ta rikub võistlusjuhendit, kehtivat kalapüügieeskirja, häirib oma tegevusega kaasvõistlejaid, esitab kaalumiseks tema poolt mitte püütud või varem püütud kala(d).

* Proteste saab esitada kuni 15 minutit peale võistluse lõppu.

* Protestid lahendatakse kohtunike kogu poolt, kuhu kuuluvad peakohtunik ja 2 abikohtunikku.

* Kohtunike kogu otsused võetakse vastu lihthäälte enamusega.

* Kohtunike kogu otsus on lõplik ning edasikaebamisele ei kuulu.

Võistkonnavõistlus:

Võistkonnas on kuni kolm võistlejat.
Laste võistkonnal 1 täiskasvanust saatja (võib lapsi püügil abistada)
Paremusjärjestus:
Võistluse paremusjärjestus selgitatakse kalade kaalumise teel millele lisatakse mälumängus kogutud punktide summa. Iga mälumängus antud õige vastus lisab püütud kalade kogukaalule 10g.  Võitjaks osutub see võistleja / võistkond, kelle saak on kaaluliselt kõige raskem. Kui esikolmikus on kaks või enam võrdse tulemusega võistlejat / võistkonda, on võitja see, kes on püüdnud arvuliselt rohkem kalu. Kui ka kalade arv on sama, siis arvestatakse ahvenate kaalu ja peale seda ahvenate arvu.

3.  Autasustamine:
* Autasustatakse kolme parimat võistkonda.
4. Registreerimine
* Registreerida saab kuni 2.Märtsini Antsla KSK kodulehel http://antslaksk.ee/kala/ ja google vormi kaudu lehe ülaosas.

Henri Otsing henri@antsla.ee