Konkurss Antsla KSK juhataja ametikohale

Antsla Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja ametikohale

Nõuded kandidaadile:
• erialane kutse- või kõrgharidus (või omandamisel);
• hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus;
• arvuti kasutamise oskus;
• B- kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb:
• varasem kultuuritöö- ja juhtimiskogemus;
• projektide kirjutamise oskus;
• koostöövalmidus, organiseerimisvõime;
• võõrkeelteoskus (suhtlemistasandil);
• huvialaringide juhendamise oskus.

Tööülesanded:
• asutuse tegevuste planeerimine ja juhtimine;
• kultuuriürituste korraldamine ja juhtimine;
• kohaliku kultuuri-, spordi- ja seltsielu edendamine;
• huvialaringide töö korraldamine;
• osalemine rahvamaja eelarve koostamise protsessis.

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel
Avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad ja omapoolne nägemus Antsla kultuuri- ja spordikeskuse tegevuse arendamisest esitada 15. jaanuariks 2017. a Antsla vallavalitsusele, F. R. Kreutzwaldi tn 1 66404 Antsla või e-posti aadressil vald@antsla.ee .
Info telefonil 517 2897 või merike@antsla.ee (vallavanem Merike Prätz).