Ringide koondtabel ja toimumisajad.

Avaldused ringides osalemiseks:

Laste rühmaringid (spordiringid, kunstiring jne)

Individuaaltunnid (laulustuudio)

Täiskasvanute ringid (tantsuringid, lauluringid)

NB! Ringist loobumisel informeerida ringijuhti või saata vastavasisuline teade Antsla KSK-le kultuur(at)antsla.ee, tel 53011190. Ringinimekirjad paneb kokku ja edastab Antsla Vallavalitsusele arvete väljastamiseks Antsla Kultuuri- ja Spordikeskus.

Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuses tegutseb hetkel mitmeid huviringe, milles osalevaid lapsi, noori ja täiskasvanuid on kokku 160 ringis. Huviringides osalejatel on võimalus osaleda KSK korraldatavatel näitustel, kontsertidel, valla üritustel.

Lisaks Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse huviringidele tegutseb meie majas ka MTÜ Tantsuselts Pärliine. Täpsema info tantsuseltsi tegevuse kohta leiab nende koduleheküljelt: www.parliine.ee

Alates 2015/2016 õppeaastast toimub ringitasude arvestamine poole aasta kaupa. Arve väljastatakse iga poolaasta alguses kogu summale. Arvet on võimalik tasuda ülekandega, või sularahas Antsla vallavalitsuse kassasse kogu summa ulatuses, või osade kaupa.

Huviringide kuutasud  Antsla Vallavalitsuse korralduse alusel, alates 1. jaanuarist 2017 aastast, on järgmised:

Täiskasvanute spordiringid (1 x nädalas) – 5,00€

Täiskasvanute spordiringid (2 või enam x nädalas) – 10,00€

Laste huvi- ja spordiringid (ringitasu suurus kuus ei sõltu ringides osalemise arvust) – 5,00€

Täiskasvanute huviringid (vokaalansambel, näitering, rahvatants jne) (1 x nädalas 1tund) – 3,00€

Täiskasvanute huviringid (vokaalansambel, näitering, rahvatants jne) (1 x nädalas 2tundi) – 6,00€

Täiskasvanute huviringid (vokaalansambel, näitering, rahvatants jne) (2 x nädalas 1tund) – 6,00€

Eakate ringid (ringitasu suurus kuus ei sõltu ringides osalemise arvust) – 2,00€

Kudumine telgedel – 5,00€

Individuaaltund laulustuudios, levimuusikaringis – tunnitasu 2,00€