Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse ruumid ja hooned

Ruumide rent

Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse ruumide rentnikult palume heperemehelikku suhtumist meie ajaloolisesse hoonesse ja selle inventari. Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse hoone on sobiv koht, kus korraldada kontserte, teatrietendusi, pidulikke vastuvõtte ja seminare.

Hoone rentnikul palume juhinduda meie põhiväärtustest:

Loomevabadus
Väärtustame loomevabadust ja avatust uutele ideedele.
Isamaalisus
Väärtustame isamaalist hoiakut ja kodanikuteadlikkust.
Tervislikud eluviisid
Väärtustame tervislikke eluviise ja elurõõmu.

Antsla Kultuuri- ja Spordikeskuse hoonete kasutamise teenustasud:

Alus: Antsla Vallavolikogu korraldus Antsla 18. september 2019 nr 2-3/591 “Teenustasude ja rendihindade kehtestamine”

Suur saal 1-3 tundi 90 eurot, iga järgnev tund 30 eurot;
Väike saal 1-3 tundi 60 eurot, iga järgnev tund 30 eurot;
Spordisaal 1-3 tundi 30 eurot, iga järgnev tund 10 eurot;
Õppeklass 1-3 tundi 15 eurot, iga järgnev tund 8 eurot.
Antsla laululava ja park (kuni 500 osalejat) 90 eurot tund, 1600 eurot ööpäev
Antsla laululava ja park (üle 500 osaleja) 1600 eurot ööpäev
Lavamoodulite laenutamine 25 eurot ööpäevas

Suur saal

 

Väike saal

 

Fuajee

 

Spordisaal

 

Kunstiklass

 

Laululava