Trummiringis on lastel ja noortel võimalik luua esimesed kokkupuuted trummidega ja saada individuaalset juhendamist. Lisaks trummitehnikale süvenetakse muusikastiilide eripäradesse, kokkumängimisse ja muusikalise tunnetuse arendamisse.

Juhendaja: Karl-Heinrich Arro

Kontakt: 56452928

Toimumise aeg:

Toimumise koht: Antsla Muusikakooli roheline saal